Opholdssteder og bosteder

Social pædagogisk arbejde på en given opholdssted, bosted eller institution kan indebære mange forskellige funktioner. Hos Jysk Pædagogisk Sikkerhed tilbyder vi personale der rummer de forskellige menneskelige aspekter i arbejdet, ligesom vi kan skabe tryghed både for personalet og borgerne.

Vi gør en ære i at finde mandskab der mestre konflikthåndtering, risikovurdering og som samtidige er omstillingsparate, hvorfor de kan reagere i øjeblikket. Derfor kan personer udsendt af Jysk Pædagogisk Sikkerhed agere ressource og aflaste det daglige faste personale, idet vi ligeledes har erfaring i skærmning og anden håndtering af udadreagerende klientel.

Hos Jysk Pædagogisk Sikkerhed gør vi meget ud af, at vores udsendte personale formår, at indgå i den daglige pædagogiske praksis på institutionen. Dertil kommer at vi garantere et højt serviceniveau, bestående i være professionelle og kompetente fagfolk, der ikke fylder i helhedsbilledet, men som skaber tryghed for både personale og borger.