Rengøring & oprydning

Vi kan hos Jysk Pædagogisk Sikkerhed klare alle former for rengøring og oprydning efter privat og industri byggerier, samt efter skader fx brand eller storm. Dernæst skaffer vi mandskab til at rydde dødsboer, tvangsaktioner og andre forladte bygninger.

Jysk Pædagogisk Sikkerhed tilbyder vikarer inden for alle psykiatriske områder i social- og sundhedssektoren. Ligeledes tilbyder Jysk Pædagogisk Sikkerhed vikarer til, at dække hospitals- og socialpsykiatrien, samt psykiatrisk somatiske opgaver. Endvidere har personalet erfaring inden for længerevarende omsorgs- og behandlingsopgaver, på bosteder, opholdssteder, eget hjem eller lignende.

For Jysk Pædagogisk Sikkerhed er det en væsentlig del, at sikre den enkelte borgers trivsel, såvel som dennes udvikling, ønsker og håb for fremtiden. Da vi er bevidste om, at dette kan være afgørende for, at en borger kan komme sig helt eller delvist. Vi tilbyder en høj faglighed, hvor vi bestræber os på at være anerkendende og have fokus på, hvad der for den enkelte borger er/giver livskvalitet.